SIMATIC Box PC

Box PC

Box PC cho phép lắp đặt trực tiếp trong tủ điều khiển – giải pháp lý tưởng để xử lý hoặc giám sát dữ liệu với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hiệu suất cao trong một không gian nhỏ. Máy tính công nghiệp SIMATIC Box PC bao gồm:

IPC527G Core i7-6700, 8GB RAM, 512GB SSD, Win7 6AG4025-0DF20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC), Core i7-6700 (4C/8T, 3.4 (4.0) GHz); 512 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (switchable); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 6AG4025-0CE20-3BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 256 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x display port, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win7 6AG4025-0CE20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 256 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x display port, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1xPCIex16,1x PCIe x1; 100/240 V AC power power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD, Win7 6AG4025-0CD20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 128 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64-bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD 6AG4025-0CD20-0BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 128 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win7 6AG4025-0CB20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64-bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD 6AG4025-0CB20-0BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD 6AG4025-0AB10-0BB0

SIMATIC IPC527G, (Box PC); Pentium G4400 (2C/2T, 3.3 GHz); 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC427E Core i5-6442EQ, 8GB, 240GB SSD, Win10 6AG4141-5AB17-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 8GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) f. Celeron, I3/I5; w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply

IPC427E Core i5-6442EQ, 8GB, 240GB SSD, Win7 6AG4141-5AB14-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 8GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (ge, en, es, fr, it); w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply