WinCC Unified PC Runtime

Phần mềm wincc unified

SIMATIC WinCC Unified Runtime cung cấp một giao diện phần mềm giám sát (trực quan hóa) đơn giản dựa trên máy tính PC và có khả năng mở rộng nhất quán cho tất cả các ứng dụng, từ các giải pháp cho một người dùng trực tiếp trên máy đến các giải pháp SCADA phức tạp. Gói phần mềm WinCC Unified Runtime cơ bản bao gồm: visualization, communication, alarms/messages, report creation, system structuring, và user administration. Ngoài ra, còn cung cấp một ứng dụng khách cho hoạt động cục bộ và một ứng dụng khách (WinCC Unified Client) cho phép điều khiển và giám sát hoạt động từ xa (được kích hoạt với một license).