SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S cung cấp một hệ thống I/O điều khiển mạnh mẽ, tối ưu về chức năng và chi phí, phù hợp cho các hệ thống điều khiển phân tán. Tuy nhiên, vào ngày 01.10.2020, Siemens đã thông báo chính thức loại bỏ các dòng sản phẩm SIMATIC ET 200S và cho ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm là SIMATIC ET 200SP.

4 DO ST 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BD02-0AA0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO standard 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 5 units per packing unit

4 DO HF 24VDC/2A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BD30-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO High Feature 24 V DC/2 A, 15 mm width, Short-circuit diagnostics, SF LED 5 units per packing unit

4 DO ST 24VDC/2A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BD32-0AA0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO standard 24 V DC/2 A, 15 mm width, 5 units per packing unit

8 DO 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BF00-0AA0

Electronics module for ET 200S, 8 DO 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 1 unit per packing unit

8 DO HF 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BF00-0AB0

Electronics module for ET 200S, 8 DO High Feature 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, Diagnostics short circuit, SF LED 1 unit per packing unit

8 DO 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BF50-0AA0

Electronics module for ET 200S, 8 DO Sink Output, 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 1 unit per packing unit

8 DI 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4BF50-0AA0

Electronics module for ET 200S, 8 DI source input 24 V DC, 15 mm width, 1 unit per packing unit

8 DI 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4BF00-0AA0

Electronics module for ET 200S, 8DI 24 V DC 15 mm width, 1 unit per packing unit

4 DI ST 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4BD01-0AA0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4DI standard 24 V DC, 15 mm width, 5 units per packing unit

4 DI HF 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4BD01-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DI High Feature 24 V DC, 15 mm width, with param. input delay Diagnostics encoder short circuit with SF LED (group fault) 5 units per packing unit