SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S cung cấp một hệ thống I/O điều khiển mạnh mẽ, tối ưu về chức năng và chi phí, phù hợp cho các hệ thống điều khiển phân tán. Tuy nhiên, vào ngày 01.10.2020, Siemens đã thông báo chính thức loại bỏ các dòng sản phẩm SIMATIC ET 200S và cho ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm là SIMATIC ET 200SP.