WinCC Redundancy

SIMATIC WinCC Redundancy là tiện ích bổ sung dành cho phần mềm SIMATIC WinCC (TIA Portal) – phần mềm SIMATIC WinCC Runtime Professional nhằm hỗ trợ hoạt động song song hai hệ thống giao diện WinCC người dùng đơn hoặc các máy chủ dữ liệu xử lý để giám sát lẫn nhau. Nếu một trong hai máy chủ hoặc một trong hai trạm WinCC bị lỗi, cái thứ hai sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống. Sau khi máy chủ hoặc trạm bị lỗi được khôi phục hoạt động, dữ liệu của tất cả các bản lưu trữ giá trị và thông báo quy trình sẽ được sao chép lại vào đó.

SIMATIC WinCC Redundancy USB 6AV2107-0FB00-0BB0

SIMATIC WinCC Redundancy for Runtime Professional V13 or higher Option for WinCC (TIA Portal) runtime software, Single license for 2 installations without SW, without documentation License key on USB flash drive, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Redundancy Download 6AV2107-0FB00-0BH0

SIMATIC WinCC Redundancy for Runtime Professional V13 or higher option for WinCC (TIA Portal) license key download, Single license for 2 installations R-SW, without software and documentation, class A. Email address required for delivery.