SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S cung cấp một hệ thống I/O điều khiển mạnh mẽ, tối ưu về chức năng và chi phí, phù hợp cho các hệ thống điều khiển phân tán. Tuy nhiên, vào ngày 01.10.2020, Siemens đã thông báo chính thức loại bỏ các dòng sản phẩm SIMATIC ET 200S và cho ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm là SIMATIC ET 200SP.

4 DI 24 VDC NAMUR SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4RD02-0AB0

Electronics module ET 200S: 4 DI 24 V DC NAMUR, 15 mm width, with SF LED (group fault)

2 DO ST 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BB01-0AA0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO Standard 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, 5 units per packing unit

2 DO HF 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BB01-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO High Feature 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, Diagnostics short circuit and wire break, Substitute value output with LED SF (group fault) 5 units per packing unit

2 DO ST 24VDC/2A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BB31-0AA0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO Standard 24 V DC/2 A, 15 mm width, 5 units per packing unit

2 DO HF 24VDC/2A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BB31-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO High Feature 24 V DC/2 A, 15 mm width, Diagnostics short circuit and wire break, Substitute value output with LED SF (group fault) 5 units per packing unit

2 DO 24…230 VAC SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4FB01-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DO 24…230 V AC 15 mm width, 5 units per packing unit

2 RO 24-48VDC/5A, 24-230VAC/5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4HB13-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules, ET 200S: 2 relay per module, isolated change-over contacts, 24 V-48 V DC/5 A, 24 V-230 V AC/5 A, 15 mm width, substitute value output, 5 units per packing unit

2 AI HS U +/-10V 15Bit SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4FB52-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module ET 200S: 2 AI High Speed U, 15 bit, 15 mm width, Cycle time of module: 0.1 ms, with SF LED (group fault)

2 AI Std I-4DMU 0-20mA SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4GB11-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module f. ET200S, 2AI Standard I-4DMU 15 mm width, +/-20mA; 13 bit+sign 4.. 20mA; 12-bit for 4-wire transmitter Cycle time 65 ms/channel with SF LED (group fault)

2 AI U HF +/-10V 1..5V SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4LB02-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module 2 AI U High Feature f. ET200S, 15 mm width, Cycle time per module: 0.5 ms, +/-10V; 15 bit+sign, +/-5 V; 15 bit+sign, 1..5 V; 15 bit, Operational limit +/-0.1% with SF LED (group fault)