SIMATIC IPC477E PRO

SIMATIC IPC477E

IPC477E PRO là dòng máy tính công nghiệp cao cấp tích hợp sẵn màn hình cảm ứng đa điểm (đa dạng kích thước: có sẵn 15″, 19″ và 22″) trong một thiết bị được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC477E PRO với thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt có thể được tích hợp hoàn hảo vào nhiều máy móc hoặc hệ thống sản xuất và tự động hóa.

IPC477E PRO 22″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5KA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 22” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7JK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 22″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5HA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7GK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5FA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7EK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5DA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7CK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5BA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)