WinCC Unified Collaboration

SIMATIC WinCC Unified Collaboration
SIMATIC WinCC Unified Collaboration

SIMATIC WinCC Unified Collaboration là một trong những tùy chọn chức năng nâng cao cho WinCC Unified, cung cấp khả năng kết nối một số hệ thống Unified (Panel và PC) với nhau và có thể trao đổi dữ liệu trong thời gian hoạt động. Ví dụ: có thể kết nối các trạm với nhau để có tham chiếu và hiển thị trên một giao diện để dễ dàng theo dõi và hiển thị tổng qua về nhà máy.

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration USB 6AV2154-0BR01-6AB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License without software a. documentation; license key on USB stick, class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration Download 6AV2154-0BR01-6LB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Collaboration, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.