STEP 7 Professional

Step 7 licenses

SIMATIC STEP 7 Professional là phần mềm lập trình, cấu hình cho các dòng SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC và SIMATIC Basic Panel. STEP 7 Professional được thiết kế dựa trên nền của TIA Portal, nhờ vậy sẽ cung cấp cho người dùng một giải pháp nhất quán, hiệu quả và trực quan cho tất cả các tác vụ tự động hóa.

SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo DVD + USB 6ES7810-5CC14-0YA5

SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo including TIA Portal, Floating License for 1 user, E-SW, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 5/9 languages (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,jp,kr), executable in Windows Server 2016/2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise reference hardware: S7-300/400 (S7-1200/1500). Content: set (5x DVD + 1x USB).

SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo Download 6ES7810-5CE14-0YB5

SIMATIC STEP 7 Professional V17/2021 Combo including TIA Portal, Floating License for 1 user, E-SW, software, documentation and license key download, class A, 5/9 languages (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,jp,kr), executable in Windows Server 2016/2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise reference hardware: S7-300/400 (S7-1200/1500). Email address required for delivery.

SIMATIC STEP 7 Professional V17 DVD + USB 6ES7822-1AA07-0YA5

SIMATIC STEP 7 Professional V17; Floating License; engineering software in TIA Portal; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,sp,it,ru,jp,kr as download; executable in Windows 10 Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels. Content: set (4x DVD + 1x USB).

SIMATIC STEP 7 Professional V17 Download 6ES7822-1AE07-0YA5

SIMATIC STEP 7 Professional V17; Floating License download; engineering software in TIA Portal; software, documentation and license key for download; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,sp,it,ru,jp,kr as download; executable in Windows 10, Windows Server 2016/2019; for configuration of SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels. Email address required for delivery.

SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo Download 6ES7810-5CE13-0YB5

SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo incl. TIA Portal, Floating License for 1 user, E-SW, software, documentation and license key download, Class A, 5/6 languages (de,en,fr,es,it)/(zh), Executable in Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016/2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400 (S7-1200/1500). E-mail address required for delivery.

SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo DVD + USB 6ES7810-5CC13-0YA5

SIMATIC STEP 7 Prof. V16/2017 SR2 Combo incl. TIA Portal, Floating License for 1 user, E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5/6 languages (de,en,fr,es,it)/(zh), Executable in Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016/2019, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400 (S7-1200/1500). Content: Set (5x DVD + 1x USB).