Nguồn S7-400

SIMATIC S7-400

Cung cấp các tùy chọn mô-đun nguồn cung cấp cho SIMATIC S7-400 – chức năng chuyển đổi điện áp AC hoặc DC sang điện áp 5 V DC và 24 V DC với dòng điện đầu ra 4 A, 10 A và 20 A.