Nguồn S7-400

SIMATIC S7-400

Cung cấp các tùy chọn mô-đun nguồn cung cấp cho SIMATIC S7-400 – chức năng chuyển đổi điện áp AC hoặc DC sang điện áp 5 V DC và 24 V DC với dòng điện đầu ra 4 A, 10 A và 20 A.

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/20A 6ES7407-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407, 20 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/20 A

PS 407 120/230VUC, 5VDC/10A Redundant 6ES7407-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407; 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/10A 6ES7407-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/4A 6ES7407-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 4 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/4 A

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/20A 6ES7405-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/10A Redundant 6ES7405-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 10 A, wide range, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, for redundant use

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/10A 6ES7405-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405, wide range 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/4A 6ES7405-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS 405: 4 A, 24/48/60 V DC, 5 V DC/4 A,