SIMATIC IPC427E

SIMATIC IPC427E

IPC427E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) (loại máy tính nhúng không quạt) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC427E cung cấp cho các nhà chế tạo máy móc, nhà máy và nhà thiết kế tủ điều khiển một nền tảng PC nhỏ gọn để sử dụng ở cấp độ máy hoặc quy trình. Phạm vi ứng dụng bao gồm từ các nhiệm vụ điều khiển phức tạp (bằng ngôn ngữ cấp cao) và các giải pháp trực quan hóa đến thu thập và phân tích dữ liệu cấp sản xuất.