SIMATIC IPC427E

SIMATIC IPC427E

IPC427E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) (loại máy tính nhúng không quạt) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC427E cung cấp cho các nhà chế tạo máy móc, nhà máy và nhà thiết kế tủ điều khiển một nền tảng PC nhỏ gọn để sử dụng ở cấp độ máy hoặc quy trình. Phạm vi ứng dụng bao gồm từ các nhiệm vụ điều khiển phức tạp (bằng ngôn ngữ cấp cao) và các giải pháp trực quan hóa đến thu thập và phân tích dữ liệu cấp sản xuất.

 

IPC427E Core i5-6442EQ, 8GB, 240GB SSD, Win10 6AG4141-5AB17-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 8GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) f. Celeron, I3/I5; w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply

IPC427E Core i5-6442EQ, 8GB, 240GB SSD, Win7 6AG4141-5AB14-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 8GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (ge, en, es, fr, it); w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply

IPC427E Celeron G3902E, 4GB, 240GB SSD, Win10 6AG4141-1AA17-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Celeron G3902E; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 4GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) f. Celeron, I3/I5; w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply

IPC427E Celeron G3902E, 4GB, 240GB SSD, Win7 6AG4141-1AA14-0FA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC); HD graphic onboard, 4x USB V3.0 (high current); PCIE (optional); Celeron G3902E; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); w/o mounting accessories; working memory 4GB; w/o RS232/485; 1x PCIe (x4); Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (ge, en, es, fr, it); w/o replaceable mass storage; Internal mass storage: 240 GB Solid-State Drive SATA; w/o SIMATIC Software; 24 V DC industrial power supply