PLC S7-400

SIMATIC S7-400

Bộ điều khiển lập trình PLC S7-400 (CPU) được thiết kế cho các giải pháp hệ thống trong lĩnh vực sản xuất và tự động hóa quy trình. S7-400 phù hợp với các ứng dụng lớn, có mức độ điều khiển phức tạp, các tác vụ nhiều dữ liệu (PCS 7).

CPU 417-4 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7417-4XT07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 417-4 Central processing unit with: Work memory 32 MB, (16 MB code; 16 MB data) 1st interface MPI 12 Mbit/s; 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd/4th interface plug-in IFM module

CPU 416-3 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7416-3XS07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3, Central processing unit with: Work memory 16 MB, (8 MB code, 8 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

2 Các bình luận

CPU 416-3 PN/DP PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7416-3ES07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 16 MB, (8 MB code, 8 MB data), interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5) 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

CPU 416-2 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7416-2XP07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-2, Central processing unit with: Work memory 8 MB, (4 MB code, 4 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

CPU 414-3 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Central processing unit with: Work memory 4 MB, (2 MB code, 2 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP, 3rd interface plug-in IFM module

CPU 414-3 PN/DP PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7414-3EM07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP Central processing unit with: Work memory 4 MB, (2 MB code, 2 MB data), interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5) 3rd interface IF 964-DP plug-in (IF1)

CPU 414-2 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7414-2XL07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Central processing unit with: Work memory 2 MB, (1 MB code, 1 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

CPU 412-2 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7412-2XK07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 Central processing unit with: Work memory 1 MB, (0.5 MB code; 0.5 MB data) 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP,

CPU 412-2 PN PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7412-2EK07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN Central processing unit with: Work memory 1 MB, (0.5 MB code; 0.5 MB data) interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1), 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5)

CPU 412-1 PLC SIMATIC S7-400 SIEMENS 6ES7412-1XJ07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-1 Central processing unit with: Work memory 512 KB, (256 KB code, 256 KB data), interface MPI/DP 12 Mbit/s,