PLC S7-400

SIMATIC S7-400

Bộ điều khiển lập trình PLC S7-400 (CPU) được thiết kế cho các giải pháp hệ thống trong lĩnh vực sản xuất và tự động hóa quy trình. S7-400 phù hợp với các ứng dụng lớn, có mức độ điều khiển phức tạp, các tác vụ nhiều dữ liệu (PCS 7).