Nguồn S7-1500

SIMATIC S7-1500

Cung cấp các tùy chọn mô-đun cung cấp nguồn nuôi (bộ nguồn) cho các mô-đun mở rộng và CPU S7-1500 & ET 200MP. Mô-đun nguồn có 2 loại chính: Load current supplie (PM) và System power supplie (PS).