Nguồn S7-1500

SIMATIC S7-1500

Cung cấp các tùy chọn mô-đun cung cấp nguồn nuôi (bộ nguồn) cho các mô-đun mở rộng và CPU S7-1500 & ET 200MP. Mô-đun nguồn có 2 loại chính: Load current supplie (PM) và System power supplie (PS).

PS 60W 120/230V AC/DC SIMATIC S7-1500 6ES7507-0RA00-0AB0

SIMATIC S7-1500, system power supply PS 60W 120/230V AC/DC, supplies the backplane bus of S7-1500 with operating voltage

PS 60W 24/48/60 V DC HF SIMATIC S7-1500 6ES7505-0RB00-0AB0

SIMATIC S7-1500, System power supply with buffer functionality PS 60W 24/48/60V DC HF, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage and permits the CPU to retain RAM (data) retentively

PS 60W 24/48/60V DC SIMATIC S7-1500 6ES7505-0RA00-0AB0

SIMATIC S7-1500, System power supply PS 60W 24/48/60 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage

PS 25W 24VDC SIMATIC S7-1500 SIEMENS 6ES7505-0KA00-0AB0

SIMATIC S7-1500, System power supply PS 25W 24 V DC, supplies the backplane bus of the S7-1500 with operating voltage

PM 1507 24VDC/8A SIMATIC S7-1500 SIEMENS 6EP1333-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Regulated power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/8

PM 1507 24VDC/3A SIMATIC S7-1500 SIEMENS 6EP1332-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/3 A