SIMATIC PLC S7-1200 (CPU)

CPU S7-1200

Bộ điều khiển SIMATIC PLC S7-1200 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và nhỏ, mức độ điều khiển đơn giản, số lượng I/O trung bình và đáp ứng các yêu cầu truyền thông cơ bản, hiệu suất từ thấp đến trung bình.