SIMATIC PLC S7-1200 (CPU)

CPU S7-1200

Bộ điều khiển SIMATIC PLC S7-1200 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và nhỏ, mức độ điều khiển đơn giản, số lượng I/O trung bình và đáp ứng các yêu cầu truyền thông cơ bản, hiệu suất từ thấp đến trung bình.

CPU 1217C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7217-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA; Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 150 KB

CPU 1215C DC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8 V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB

CPU 1215C AC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7215-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, AC/DC/relay, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB.

CPU 1215C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7215-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB

CPU 1214C DC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7214-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/relay, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB.

CPU 1214C AC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, AC/DC/relay, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB

CPU 1214C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB.

CPU 1212C DC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7212-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/relay, tích hợp I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 75 KB.

CPU 1212C AC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU nhỏ gọn, AC/DC/relay, tích hợp I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 75 KB

CPU 1212C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, tích hợp I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 75 KB