SIMATIC IPC847E

IPC847E

IPC847E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển với thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC847E là nền tảng PC hoàn hảo cho các ứng dụng hiệu suất cao như: xử lý hình ảnh cao cấp để kiểm tra chất lượng, đáng tin cậy cho hệ thống SCADA hoặc thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến sản xuất, .v.v.