SIMATIC IPC527G

SIMATIC IPC527G

IPC527G là dòng máy tính công nghiệp (IPC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC527G cung cấp một nền tảng PC lý tưởng cho các nhà sản xuất máy. Ngoài ra, với ưu điểm hiệu suất cao và giá thành hấp dẫn, IPC527G còn được ứng dụng trong: xử lý hình ảnh công nghiệp, ứng dụng hình ảnh hóa phức tạp; các tác vụ đo lường / điều khiển vòng mở và vòng kín, có thể kết nối với phần mềm của bên thứ ba.

IPC527G Core i7-6700, 8GB RAM, 512GB SSD, Win10 6AG4025-0DF20-4BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC), Core i7-6700 (4C/8T, 3.4 (4.0) GHz); 512 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (switchable); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240V AC power supply without line cable

IPC527G Core i7-6700, 8GB RAM, 512GB SSD, Win7 6AG4025-0DF20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC), Core i7-6700 (4C/8T, 3.4 (4.0) GHz); 512 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (switchable); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10 6AG4025-0CE20-3BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 256 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x display port, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win7 6AG4025-0CE20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 256 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x display port, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1xPCIex16,1x PCIe x1; 100/240 V AC power power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD, Win7 6AG4025-0CD20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 128 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64-bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 128GB SSD 6AG4025-0CD20-0BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 128 GB SSD, internal; 8 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win7 6AG4025-0CB20-2BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4; Windows 7 Ultimate 64-bit, MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD 6AG4025-0CB20-0BB0

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz); 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable

IPC527G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD 6AG4025-0AB10-0BB0

SIMATIC IPC527G, (Box PC); Pentium G4400 (2C/2T, 3.3 GHz); 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4; without operating system; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; 2x RS232/485/422 (can be selected); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; 100/240 V AC power supply without line cable