SITOP PSU8600

SITOP PSU8600 là bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp 1 pha / 3 pha, nó được thiết kế nhỏ gọn và cung cấp một giao diện Ethernet / PROFINET, có thể cấu hình và thiết lập đầu ra (ngưỡng điện áp và dòng điện) với khả năng giám sát có chọn lọc. Có thể mở rộng mở rộng số lượng đầu ra (CNX8600) hoặc kéo dài thời gian đệm nguồn (BUF8600, UPS8600) mà không cần đấu nối. Có thể giám sát và theo dõi các thông tin chẩn đoán và bảo trì toàn diện thông qua PROFINET. Nó có thể được đánh giá trực tiếp trong SIMATIC S7 và trực quan hóa trong SIMATIC WinCC. Việc quản lý năng lượng cũng được tối ưu thông qua việc thu thập dữ liệu năng lượng cho từng đầu ra cũng như kích hoạt và hủy kích hoạt từng đầu ra thông qua PROFIenergy. Cũng có thể chuyển thông số và dữ liệu chẩn đoán thông qua giao diện truyền thông OPC UA.

Bộ nguồn 24VDC/40A (400-500VAC) SITOP PSU8600 6EP3437-8SB00-2AY0

SITOP PSU8600 3AC 40A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated

Bộ nguồn 24VDC/40A/4x10A (400-500VAC) SITOP PSU8600 6EP3437-8MB00-2CY0

SITOP PSU8600 3AC 40A/4x10A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A/4x 10 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated

Bộ nguồn 24VDC/20A (400-500VAC) SITOP PSU8600 6EP3436-8SB00-2AY0

SITOP PSU8600 3AC 20A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated

Bộ nguồn 24VDC/20A/4x5A (400-500VAC) SITOP PSU8600 6EP3436-8MB00-2CY0

SITOP PSU8600 3AC 20A/4x5A PN Stabilized power supply Input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A/4x 5 A with PN/IE connection Integrated web server OPC UA server integrated

Bộ nguồn 24VDC/20A/4x5A (100-240VAC) SITOP PSU8600 6EP3336-8MB00-2CY0

SITOP PSU8600 1AC 20A/4x5A PN stabilized power supply Input: 100-240 V AC Output: 24 V DC/20 A/4x 5 A with PN/IE connection Web server integrated OPC UA server integrated