SITOP PSU8600

SITOP PSU8600 là bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp 1 pha / 3 pha, nó được thiết kế nhỏ gọn và cung cấp một giao diện Ethernet / PROFINET, có thể cấu hình và thiết lập đầu ra (ngưỡng điện áp và dòng điện) với khả năng giám sát có chọn lọc. Có thể mở rộng mở rộng số lượng đầu ra (CNX8600) hoặc kéo dài thời gian đệm nguồn (BUF8600, UPS8600) mà không cần đấu nối. Có thể giám sát và theo dõi các thông tin chẩn đoán và bảo trì toàn diện thông qua PROFINET. Nó có thể được đánh giá trực tiếp trong SIMATIC S7 và trực quan hóa trong SIMATIC WinCC. Việc quản lý năng lượng cũng được tối ưu thông qua việc thu thập dữ liệu năng lượng cho từng đầu ra cũng như kích hoạt và hủy kích hoạt từng đầu ra thông qua PROFIenergy. Cũng có thể chuyển thông số và dữ liệu chẩn đoán thông qua giao diện truyền thông OPC UA.