SIMATIC Box PC

Box PC

Box PC cho phép lắp đặt trực tiếp trong tủ điều khiển – giải pháp lý tưởng để xử lý hoặc giám sát dữ liệu với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hiệu suất cao trong một không gian nhỏ. Máy tính công nghiệp SIMATIC Box PC bao gồm: