SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500 được thiết kế theo dạng mô-đun với nhiều phiên bản CPU khác nhau, phù hợp cho nhiều cấp hiệu suất khác nhau. SIMATIC S7-1500 với cấp bảo vệ IP20 và được thiết kế để lắp đặt trong các tủ điều khiển (ngoài ra còn có các phiên bản chuyên dụng với cấp bảo vệ IP65/IP67).