Switch công nghiệp

Switch công nghiệp

Switch công nghiệp hay còn có các tên gọi khác là: Industrial Switch, Switch mạng công nghiệp (Industrial Ethernet Switch) hoặc thiết bị chuyển mạch công nghiệp (bộ chia mạng). SIEMENSIM.COM phân loại switch công nghiệp thành các loại sau:

Switch công nghiệp 16 cổng RJ45 10/100 Mbps + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB216 Managed & Layer 2 6GK5216-0BA00-2TB2

SCALANCE XB216 managed layer 2 IE switch, 16X 10/100 Mbps RJ45 ports, 1x console port, diagnostics LED red redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 to +60 °C mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 5 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng MM FO SC + 1 cổng quản lý (PROFINET) SCALANCE XB205-3 Managed & Layer 2 6GK5205-3BD00-2AB2

SCALANCE XB205-3 managed layer 2 IE switch 5x 10/100 Mbps RJ45 ports 3x MM FO SC port 1x console port, diagnostics LED redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default PROFINET

Switch công nghiệp 5 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng MM FO SC + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB205-3 Managed & Layer 2 6GK5205-3BD00-2TB2

SCALANCE XB205-3 managed layer 2 IE switch 5x IEC 62443-4-2 certified; 10/100 Mbps RJ45 ports 3x MM FO SC port 1x console port, diagnostics LED redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 5 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng SC Multimode + 1 cổng quản lý (PROFINET) SCALANCE XB205-3LD Managed & Layer 2 6GK5205-3BF00-2AB2

SCALANCE XB205-3LD managed layer 2 IE switch 5x 10/100 Mbps RJ45 ports 3x SM FO SC port 1x console port, diagnostics LED redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default PROFINET

Switch công nghiệp 5 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng SC Multimode + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB205-3LD Managed & Layer 2 6GK5205-3BF00-2TB2

SCALANCE XB205-3LD managed layer 2 IE switch 5x 10/100 Mbps RJ45 ports 3x SM FO SC port 1x console port, diagnostics LED redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 8 cổng RJ45 10/100 Mbps + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB208 Managed & Layer 2 6GK5208-0BA00-2TB2

SCALANCE XB208 managed layer 2 IE switch 8x 10/100 Mbps RJ45 ports 1x console port, diagnostics LEDs redundant power supply IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 to +60 °C mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 13 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng ST Multimode + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB213-3 Managed & Layer 2 6GK5213-3BB00-2TB2

SCALANCE XB213-3 managed layer 2 IE switch 13x 10/100 Mbps RJ45 ports, 3x MM FO ST port 1x console port, diagnostics LED, redundant power supply, IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 13 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng SC Multimode + 1 cổng quản lý (PROFINET) SCALANCE XB213-3 Managed & Layer 2 6GK5213-3BD00-2AB2

SCALANCE XB213-3 managed layer 2 IE switch 13x 10/100 Mbps RJ45 ports, 3x MM FO SC port 1x console port, diagnostics LED, redundant power supply, IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default PROFINET

Switch công nghiệp 13 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng SC Multimode + 1 cổng quản lý (EtherNet/IP) SCALANCE XB213-3 Managed & Layer 2 6GK5213-3BD00-2TB2

SCALANCE XB213-3 managed layer 2 IE switch 13x 10/100 Mbps RJ45 ports, 3x MM FO SC port 1x console port, diagnostics LED, redundant power supply, IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default EtherNet/IP

Switch công nghiệp 13 cổng RJ45 10/100 Mbps + 3 cổng SC Singlemode + 1 cổng quản lý (PROFINET) SCALANCE XB213-3LD Managed & Layer 2 6GK5213-3BF00-2AB2

SCALANCE XB213-3LD managed layer 2 IE switch 13x 10/100 Mbps RJ45 ports, 3x SM FO SC port 1x console port, diagnostics LED, redundant power supply; IEC 62443-4-2 certified; temperature range 0 °C to +60 °C; mounting onto standard rail; default PROFINET