SITOP PSU100S

SITOP PSU100S (SITOP Smart) là bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp một pha – nó đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp và được sử dụng phổ biến trong các máy móc và nhà máy. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng chúng có khả năng chịu quá tải tuyệt vời: nhờ công suất tăng lên 150%, các tải có mức tiêu thụ điện năng cao có thể hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Hiệu suất sử dụng cao dẫn đến tiêu thụ năng lượng thấp và tổn hao sinh nhiệt bên trong tủ điều khiển đạt mức tối thiểu.

Bộ nguồn 24VDC/20A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10

SITOP PSU100S 20 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/20 A

Bộ nguồn 24VDC/10A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1334-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A

Bộ nguồn 24VDC/5A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1333-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A

Bộ nguồn 24VDC/2.5A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1332-2BA20

SITOP PSU100S 24 V/2.5 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/2,5 A

Bộ nguồn 12VDC/14A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1323-2BA00

SITOP PSU100S 12 V/14 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 12 V DC/14 A

Bộ nguồn 12VDC/7A (120/230VAC) SITOP PSU100S 6EP1322-2BA00

SITOP PSU100S 12 V/7 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: 12 V DC/7 A