SIMATIC IFP1500

SIMATIC Industrial Flat Panel PRO

IFP1500 là loại màn hình phẳng công nghiệp (Industrial Flat Panel) được hãng Siemens sản xuất mang thương hiệu Simatic. IFP1500 có kích thước hiển thị 15 inch, với độ phân dải 1280×800 / 1366×768 / 1920×1080 pixel và được phân loại thành các loại màn hình: không cảm ứng và cảm ứng (đơn điểm & đa điểm).

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC IFP1500 PRO 6AV7466-5MA02-0AA0

SIMATIC IFP1500 PRO Full HD Flat Panel 15″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for support arm and expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor

2 Các bình luận

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC IFP1500 PRO 6AV7466-5MA01-0AA0

SIMATIC IFP1500 PRO Full HD Flat Panel 15″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC FP1500 V2 6AV7863-5MA10-2AA0

SIMATIC IFP1500 V2 Extended, 15 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, built-in unit, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC IFP1500 V2 6AV7863-5MA00-2AA0

SIMATIC IFP1500 V2, 15″ multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, built-in unit, for 24 V DC, display port/DVI interface, including DP/USB cable 1.8 m, on the rear USB, standard design

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15” (1280×800 px) 24VDC và 100-240VAC IFP1500 6AV7863-2TB10-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16:10), Touch, Extended version up to 30 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC and 100-240 V AC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15” (1280×800 px) 24VDC IFP1500 6AV7863-2TA00-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16:10), Touch, Standard up to 5 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1366×768 px) 24VDC và 100-240VAC IFP1500 6AV7863-2MB10-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16: 9), Multitouch, Extended version up to 30 m, 1366x 768 pixels, for 24 V DC and 100-240 V AC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1366×768 px) 24VDC IFP1500 6AV7863-2MA00-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16: 9), Multitouch, Standard up to 5 m, 1366x 768 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15” (1280×800 px) 24VDC và 100-240VAC IFP1500 6AV7863-2BB10-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16:10), with Touch and Key, Extended version up to 30 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC and 100-240 V AC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình công nghiệp 15” (1280×800 px) 24VDC và 100-240VAC IFP1500 6AV7863-2AB10-0AA0

SIMATIC IFP1500 Flat Panel 15″ display (16:10), without touch, only display, Extended version up to 30 m, 1280x 800 pixels, for 24 V DC and 100-240 V AC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m