SITOP PSU6200

Nguồn SITOP

SITOP PSU6200 là bộ nguồn công nghiệp tiêu chuẩn dành cho những thiết bị có yêu cầu kỹ thuật cao về độ tin cậy, hiệu quả và khả năng tích hợp. Nó phù hợp cho nhiều lĩnh vực và ứng dụng, đặc biệt là trong môi trường công nghiệp (chẳng hạn như chế tạo máy). Với thiết kế mỏng và chắc chắn, kết hợp các đầu nối thiết bị đầu cuối được thiết kế dạng cắm giúp việc lắp đặt và đi dây trở nên cực kỳ dễ dàng.

Bộ nguồn 48VDC/10A (400-500VAC) SITOP PSU6200 6EP3446-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 48 V/10 A stabilized power supply input: 400 – 500 V AC output: 48 V DC/10 A with diagnostic interface

Bộ nguồn 48VDC/5A (400-500VAC) SITOP PSU6200 6EP3444-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 48 V/5 A Stabilized power supply Input: 400 – 500 V AC Output: 48 V DC/5 A With diagnostic interface

Bộ nguồn 24VDC/20A (400-500VAC) SITOP PSU6200 6EP3436-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 24 V/20 A stabilized power supply input: 400 – 500 V AC output: 24 V DC/20 A with diagnostics interface

Bộ nguồn 24VDC/10A (400-500VAC) SITOP PSU6200 6EP3434-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 400 – 500 V AC output: 24 V / 10 A DC with diagnostics interface

Bộ nguồn 24VDC/5A (400-500VAC) SITOP PSU6200 6EP3433-7SB00-0AX0

SITOP PSU6200 24 V/5 A stabilized power supply input: 400 – 500 V AC output: 24 V DC/5 A

Bộ nguồn 48VDC/5A (120-230VAC/DC) SITOP PSU6200 6EP3344-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 5 A stabilized power supply input: 120/230 V AC (110-240 V DC) output: 48 V DC/5 A with diagnostic interface

Bộ nguồn 24VDC/20A (120/230VAC) SITOP PSU6200 6EP3336-7SC00-3AX0

SITOP PSU6200 Ex 20 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V DC/20 A with diagnostic interface with painted printed circuit boards

Bộ nguồn 24VDC/20A (120-230VAC/DC) SITOP PSU6200 6EP3336-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 24 V/20 A stabilized power supply input: 120 – 230 V AC (110 – 240 V DC) output: 24 V DC/20 A with diagnostic interface

Bộ nguồn 24VDC/10A (120/230VAC) SITOP PSU6200 6EP3334-7SC00-3AX0

SITOP PSU6200 Ex 24 V/10 A stabilized power supply input: 120/230 V AC output: 24 V / 10 A DC with diagnostic interface with painted printed circuit boards

Bộ nguồn 24VDC/10A (120-230VAC/DC) SITOP PSU6200 6EP3334-7SB00-3AX0

SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 – 230 V AC (110 – 240 V DC) output: 24 V / 10 A DC with diagnostic interface