WinCC Unified Parameter Control

SIMATIC WinCC Unified Parameter Control là tiện ích tùy chọn cho SIMATIC WinCC Unified để tạo và quản lý các bộ thông số chứa dữ liệu sản xuất hoặc dữ liệu máy liên quan. Cấu trúc theo kiểu dữ liệu người dùng (PLC UDT hoặc HMI UDT) có thể được cài đặt cho một hoặc nhiều kiểu bộ tham số và có thể được thay đổi tự động bằng cách sử dụng phiên bản kiểu dữ liệu người dùng mới.

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC USB 6AV2154-0BP01-6AB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified V16, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC Download 6AV2154-0BP01-6LB0

SIMATIC WinCC Unified V16 Parameter Control Unified PC, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.