Nguồn S7-1200

Cung cấp tùy chọn mô-đun cung cấp nguồn cho các mô-đun mở rộng và CPU PLC S7-1200; mô-đun nguồn có chức năng chuyển đổi nguồn điện từ 120/230 V AC sang nguồn điện 24 V DC để cung cấp nguồn nuôi cho SIMATIC S7-1200.