SIMATIC IPC1047

SIMATIC IPC1047

SIMATIC IPC1047 là loại PC công nghiệp có khả năng đáp ứng các yêu cầu về dung lượng đồ họa và khả năng tính toán cao, khả năng mở rộng lớn với thiết kế 19″ (4 U).

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 128GB RAM, 2TB SSD, Windows Server 2012 R2 6BK1800-1HA03-0AA0

SIMATIC IPC1047 – Virtualize (Rack PC, 19″, 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2658v4, 14 16x 8GB DDR4 ECC SDRAM (128GB); 1x System-SSD 480GB; 4x DATA-SSD 1,9TB 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; Windows Server 2012 R2 Power Supply 700W redundant temp.- and fan monitoring, HW RAID controller

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 32GB RAM, 480GB SSD, Win7 6BK1800-1HA02-0AA0

SIMATIC IPC1047 – GPU (Rack PC, 19″, 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2620v4; 4x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x System-SSD 480GB; 1x GPU NVIDIA P5000; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; WIN 7 Professional x64bit ATX Power Supply 860 Watt; temp.- and fan monitoring, SW RAID onboard

IPC1047 2xXeon E5-2620v4, 32GB RAM, 480GB SSD, Win7 6BK1800-1HA01-0AA0

SIMATIC IPC1047 – CPU (Rack PC, 19″, 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2620v4; 8c 4x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x System-SSD 480GB; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; WIN 7 Professional x64bit ATX Power Supply 860 Watt; temp.- and fan monitoring, SW RAID onboard