SIMATIC IPC1047

SIMATIC IPC1047

SIMATIC IPC1047 là loại PC công nghiệp có khả năng đáp ứng các yêu cầu về dung lượng đồ họa và khả năng tính toán cao, khả năng mở rộng lớn với thiết kế 19″ (4 U).