WinCC Unified Database Storage

WinCC Unified Database Storage
WinCC Unified Database Storage

WinCC Unified Database là một tùy chọn lưu trữ cơ sở dữ liệu cho SIMATIC WinCC Unified PC. SIMATIC WinCC Unified PC sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên tệp (SQLite) trong hệ thống để lưu trữ các giá trị và thông báo quy trình hoạt động. Tùy chọn SIMATIC WinCC Unified Databased Storage có sẵn để sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu khuôn khổ số lượng lớn hơn hoặc thời gian lưu trữ dài hơn. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ trong máy chủ MS SQL sau khi cài đặt tính năng và có license.

SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage DVD + USB 6AV2154-0BS01-6AA0

SIMATIC WinCC Unified V16 database storage, option for WinCC Unified V16, runtime software, single license software and documentation on DVD; license key on a USB stick; Class A;. Content: set (1x DVD + 1x USB).

SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage Download 6AV2154-0BS01-6LA0

SIMATIC WinCC Unified V16 Database Storage, option for WinCC Unified V16, runtime software, Single License software, documentation and license key for download; class A;. Email address required for delivery.