I/O S7-1200

Module I/O S7-1200

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O (đầu vào số/tương tự, đầu ra số/tương tự) cho các dòng PLC S7-1200. Các phiên bản mô-đun mở rộng I/O bao gồm:

SB 1223 2DI/2DQ SIMATIC S7-1200 6ES7223-3BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz

SM 1238 Energy Meter 480 VAC SIMATIC S7-1200 6ES7238-5XA32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1238 Energy Meter 480 V AC, mô-đun đọc các giá trị năng lượng điện để thu thập dữ liệu trong hệ thống nguồn 1 và 3 pha (TN, TT) lên đến 480 V AC, phạm vi dòng điện: 1 A, 5A; thu thập các giá trị điện áp, dòng điện, góc pha, năng lượng, tần số; chuẩn đoán kênh.

2 Các bình luận

SB 1231 RTD 1AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7231-5PA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, Pt100 và Pt1000

SM 1231 RTD 4AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7231-5PD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

SB 1231 TC 1AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7231-5QA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

SM 1231 TC 8AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7231-5QF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 8 AI thermocouples

SM 1231 TC 4AI SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7231-5QD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 4 AI thermocouples

SM 1234 4AI/2AO SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7234-4HE32-0XB0

SIMATIC S7-1200, analog I/O SM 1234, 4 AI/2 AO, +/-10 V, 14-bit resolution hoặc 0 (4)-20mA, 13-bit resolution

SB 1232 1AO SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7232-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog output, SB 1232, 1 AO, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20mA (11 bit resol.)

SM 1232 4AO SIMATIC S7-1200 SIEMENS 6ES7232-4HD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog output, SM 1232, 4 AO, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA/4-20 mA, 13-bit resolution