I/O S7-1200

Module I/O S7-1200

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O (đầu vào số/tương tự, đầu ra số/tương tự) cho các dòng PLC S7-1200. Các phiên bản mô-đun mở rộng I/O bao gồm: