Bộ nguồn công nghiệp

Nguồn SITOP

Cung cấp các bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp với đầu vào 1 Pha (100-240VAC) / 3 Pha (400-500VAC) / DC (110-300VDC, 14-60VDC) sang đầu ra: 5VDC / 12VDC / 15VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC. Các bộ nguồn công nghiệp bao gồm: PSU100C, PSU100D, PSU100L, PSU100P, PSU100S, PSU200M, PSU300S, PSU2600, PSU3400, PSU3600, PSU3800, PSU6200, PSU8200, PSU8600 và UPS500S.

Module nguồn 24VDC/4A LOGO! POWER 6EP3333-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 4 A

Module nguồn 24VDC/2.5A LOGO! POWER 6EP3332-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 2.5 A

Module nguồn 24VDC/1.3A LOGO! POWER 6EP3331-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A

Module nguồn 24VDC/0.6A LOGO! POWER 6EP3330-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 0.6 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 0.6 A

Module nguồn 15VDC/4A LOGO! POWER 6EP3322-6SB10-0AY0

LOGO!POWER 15 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 4 A

Module nguồn 15VDC/1.9A LOGO! POWER 6EP3321-6SB10-0AY0

LOGO!POWER 15 V / 1.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 1.9 A

Module nguồn 12VDC/4.5A LOGO! POWER 6EP3322-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 4.5 A

Module nguồn 12VDC/1.9A LOGO! POWER 6EP3321-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 1.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 1.9 A

Module nguồn 12VDC/0.9A LOGO! POWER 6EP3320-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 0.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 0.9 A

Module nguồn 5VDC/6.3A LOGO! POWER 6EP3311-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 5 V / 6.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 6.3 A