Bộ nguồn công nghiệp

Nguồn SITOP

Cung cấp các bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp với đầu vào 1 Pha (100-240VAC) / 3 Pha (400-500VAC) / DC (110-300VDC, 14-60VDC) sang đầu ra: 5VDC / 12VDC / 15VDC / 24VDC / 36VDC / 48VDC. Các bộ nguồn công nghiệp bao gồm: PSU100C, PSU100D, PSU100L, PSU100P, PSU100S, PSU200M, PSU300S, PSU2600, PSU3400, PSU3600, PSU3800, PSU6200, PSU8200, PSU8600 và UPS500S.