SIMATIC IPC327E

SIMATIC IPC327E

IPC327E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. Có thể sử dụng SIMATIC IPC327E cho hàng loạt các ứng dụng: tự động hóa nhà máy, kho bãi, cũng như trong các máy trạm. Sử dụng để thu thập dữ liệu, dùng trong mạng lưới sản xuất và truyền thông, xử lý hình ảnh và các tác vụ điều khiển đơn giản.