SIMATIC IPC327E

SIMATIC IPC327E

IPC327E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. Có thể sử dụng SIMATIC IPC327E cho hàng loạt các ứng dụng: tự động hóa nhà máy, kho bãi, cũng như trong các máy trạm. Sử dụng để thu thập dữ liệu, dùng trong mạng lưới sản xuất và truyền thông, xử lý hình ảnh và các tác vụ điều khiển đơn giản.

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win10 6AG4022-0AA21-2CA1

SIMATIC IPC327E (BASICBOX PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x DisplayPort Graphic; 1x VGA-Port Graphic; 2 x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial Ports (COM) 1x mPCIe / 1x mSATA; 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es); 24 V DC power supply; DIN rail, wall mounting;

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD, Win7 6AG4022-0AA21-1CA1

SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x Display-Port graphic; 1x VGA-Port graphic;2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; Windows 7 Ultimate SP1 64 bit; DC 24V power supply; mounting on DIN rail; wall mounting,

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD, Win7 6AG4022-0AA21-1BA1

SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1 TB HDD; 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial ports (COM); 1x mPCIe slot; 1x mSATA slot; Windows 7 Ultimate SP1 64-bit; 24 V DC power supply; mounting onto standard rail, wall mounting

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 256GB SSD 6AG4022-0AA21-0CA1

SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x Display-Port graphic; 1x VGA-Port graphic;2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial Ports (COM); 1x mPCIe-Slot; 1x mSATA-Slot; w/o Operating system; DC 24V power supply; mounting on DIN rail; wall mounting,

IPC327E Celeron N3160, 4GB RAM, 1TB HDD 6AG4022-0AA21-0BA1

SIMATIC IPC327E (Basicbox PC); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 1 TB HDD; 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 4x USB2.0; 6x serial ports (COM); 1x mPCIe slot; 1x mSATA slot; without operating system; 24 V DC power supply; mounting onto standard rail, wall mounting