WinCC Web Navigator

SIMATIC WinCC Web Navigator là tùy chọn bổ sung cho phần mềm SIMATIC WinCC V7 hoặc WinCC Runtime Professional để vận hành và giám sát các hệ thống, nhà máy qua Internet, Intranet hoặc LAN.