SIMATIC PLC

Bộ điều khiển lập trình PLC - Programmable Logic Controller
Programmable Logic Controller

Cung cấp các bộ điều khiển lập trình PLC (CPU): LOGO!, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, ET 200S, ET 200SP và ET 200Pro. Ngoài ra, có sẵn các module mở rộng: module I/O, module chức năng, module truyền thôngmodule nguồn. SIMATIC PLC được sử dụng trong các giải pháp tự động hóa: xây dựng nhà máy, kỹ thuật cơ khí, dây truyền sản xuất, tự động hóa quá trình,… từ ứng dụng nhỏ, đơn giản cho đến các ứng dụng lớn và có độ phức tạp cao. Trong đó:

Bộ điều khiển LOGO! 12/24RCEO 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-2MD08-0BA1

LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24RCEo 8 DI/4DO 6ED1052-2HB08-0BA1

LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 230RCEo 8DI/4DO 6ED1052-2FB08-0BA1

LOGO! 230RCEo, logic module, PS/I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit

Bộ điều khiển LOGO! 24CEo 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-2CC08-0BA1

LOGO! 24CEo, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO!12/24RCE 8DI(4AI)/4DO 6ED1052-1MD08-0BA1

LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24RCE 8DI/4DO 6ED1052-1HB08-0BA1

LOGO! 24RCE, logic module,display PS/I/O: 24V AC/DC 24V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 230RCE 8DI/4DO 6ED1052-1FB08-0BA1

LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

Bộ điều khiển LOGO! 24CE 8DI (4AI)/4DO 6ED1052-1CC08-0BA1

LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units

SIMATIC DP, CPU 1516PRO-2 PN cho ET 200pro 6ES7516-2PN00-0AB0

SIMATIC DP, CPU 1516PRO-2 PN for ET 200pro, Central processing unit with Work memory 1 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 10 ns bit performance, degree of protection: IP65/67, SIMATIC Memory Card required, Connection module required

SIMATIC DP, CPU 1513pro-2 PN cho ET 200pro 6ES7513-2PL00-0AB0

SIMATIC DP, CPU 1513pro-2 PN for ET 200pro, central processing unit with 300 KB work memory for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 40 ns bit performance, Degree of protection: IP65/67, SIMATIC Memory Card required connection module required