PLC S7-300

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300

Bộ điều khiển lập trình PLC S7-300 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn, có mức độ điều khiển từ trung bình đến phức tạp với tốc độ xử lý mạnh mẽ, linh hoạt, đa chức năng.

CPU 319-3 PN/DP PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7318-3EL01-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, Central processing unit with 2 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave 3rd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

CPU 317-2 PN/DP PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7317-2EK14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, Central processing unit with 1 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

CPU 317-2 DP PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7317-2AK14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 317-2 DP, Central processing unit with 1 MB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

CPU 315-2 PN/DP PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, Central processing unit with 384 KB work memory, 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface Ethernet PROFINET, with 2-port switch, Micro Memory Card required

CPU 315-2DP PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7315-2AH14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP Central processing unit with MPI Integr. power supply 24 V DC Work memory 256 KB 2nd interface DP master/slave Micro Memory Card required

CPU 314 PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 314 Central processing unit with MPI, Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Micro Memory Card required

CPU 312 PLC SIMATIC S7-300 SIEMENS 6ES7312-1AE14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 312 Central processing unit with MPI, Integr. power supply 24 V DC, Work memory 32 KB, Micro Memory Card required