PLC S7-300

SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300

Bộ điều khiển lập trình PLC S7-300 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn, có mức độ điều khiển từ trung bình đến phức tạp với tốc độ xử lý mạnh mẽ, linh hoạt, đa chức năng.