SITOP PSU300S

SITOP PSU300S (SITOP Smart) là bộ chuyển đổi nguồn công nghiệp ba pha thông mình, nó đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến và được sử dụng mạnh mẽ trong nhiều loại máy móc và nhà máy. Mặc dù có thiết kế nhỏ gọn nhưng chúng có khả năng chịu quá tải tuyệt vời: nhờ công suất tăng lên 150%, các tải có mức tiêu thụ điện năng cao có thể hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Hiệu suất sử dụng cao dẫn đến tiêu thụ năng lượng thấp và tổn hao sinh nhiệt bên trong tủ điều khiển đạt mức tối thiểu.

Bộ nguồn 24VDC/40A (400-500VAC) SITOP PSU300S 6EP1437-2BA20

SITOP PSU300S 40A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/40 A

Bộ nguồn 24VDC/20A (400-500VAC) SITOP PSU300S 6EP1436-2BA10

SITOP PSU300S 20 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A

Bộ nguồn 24VDC/10A (400-500VAC) SITOP PSU300S 6EP1434-2BA20

SITOP PSU300S 24 V/10 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: DC 24 V/10 A

Bộ nguồn 24VDC/5A (400-500VAC) SITOP PSU300S 6EP1433-2BA20

SITOP PSU300S 24 V/5 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/5 A