SIMATIC IPC127E

simatic ipc127e

IPC127E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) mini được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC127E có ứng dụng rất đa dạng và phong phú, có thể kể đến như: làm thiết bị kết nối IoT để thu thập / xử lý / truyền dữ liệu; tích hợp trong các giải pháp Cloud / Edge và thực thi các nhiệm vụ số hóa, trực quan hóa đơn giản, .v.v.

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10 6AG4021-0AB12-1CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AB12-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD 6AG4021-0AB12-0CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; without operating system 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10 6AG4021-0AB11-1CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AB11-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD 6AG4021-0AB11-0BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; without operating system 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD 6AG4021-0AA12-0BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Extended version 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; without operating system; 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AA11-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 32GB SSD 6AG4021-0AA11-0AA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; without operating system; 32 GB SSD; without mounting accessories