SIMATIC IPC127E

simatic ipc127e

IPC127E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) mini được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC127E có ứng dụng rất đa dạng và phong phú, có thể kể đến như: làm thiết bị kết nối IoT để thu thập / xử lý / truyền dữ liệu; tích hợp trong các giải pháp Cloud / Edge và thực thi các nhiệm vụ số hóa, trực quan hóa đơn giản, .v.v.