Màn hình HMI

Siemens Industry

Cung cấp các loại màn hình HMI (không cảm ứng, cảm ứng (đơn điểm, đa điểm), kết hợp bàn phím vật lý): Basic HMI (KP8/KP8F/KP32F; KP300, KP400; KTP400, KTP600, KTP700, KTP900, KTP1000, KTP1200, TP400, TP700, TP900, TP1500). HMI Comfort (TP700, TP900, TP1200, TP1500, TP1900, TP2200, KP400, KP700, KP900, KP1200, KP1500, KTP400). HMI Unified Comfort (MTP700, MTP1000, MTP1200, MTP1500, MTP1900, MTP2200).

Màn hình cảm ứng HMI 21.5” MTP2200 Unified Comfort 6AV2128-3XB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, touch operation, 21.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 18.5” MTP1900 Unified Comfort 6AV2128-3UB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, touch operation, 18.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Basic 6AV2143-6JB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, 4″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 12” + bàn phím KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1200 Comfort, Comfort Panel, key operation, 12″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 9” + bàn phím KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0

SIMATIC HMI KP900 Comfort, Comfort Panel, key operation, 9″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 7” + bàn phím KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 Comfort, Comfort Panel, key operation, 7″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 4” + bàn phím KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0

SIMATIC HMI KP400 Comfort, Comfort Panel, key operation, 4″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình cảm ứng HMI 22” TP2200 Comfort 6AV2124-0XC02-0AX1

SIMATIC HMI TP2200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 22″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

Màn hình cảm ứng HMI 19” TP1900 Comfort 6AV2124-0UC02-0AX1

SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 19″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

2 Các bình luận