Module truyền thông S7-1200

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng giao tiếp, truyền thông cho PLC S7-1200 (CM – Communication module) như: RS232, RS422, RS485, PROFIBUS, AS-I, IO-Link, GSM/GPRS, LTE, IRC, .v.v.

SIMATIC S7-1200