STEP 7 Basic

Step 7 licenses

STEP 7 Basic là phần mềm lập trình cho bộ điều khiển PLC S7-1200. Ngoài được thiết kế chuyên dụng để cấu hình cho các dòng sản phẩm SIMATIC S7-1200 thì có thể tận dụng STEP 7 Basic để cấu hình cho SIMATIC Basic Panel. SIMATIC STEP 7 Basic được thiết kế dựa trên nền của TIA Portal, nhờ vậy sẽ cung cấp tới người dùng một giải pháp thống nhất, hiệu quả và trực quan cho tất cả các tác vụ tự động hóa.