I/O LOGO!

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số/tương tự, ngõ ra số/tương tự (I/O) cho các hệ thống điều khiển PLC LOGO!. Chú ý: các mô-đun mở rộng cho LOGO! 8 chỉ có thể được sử dụng trên LOGO! 8 và các mô-đun mở rộng cho LOGO! 6 và 7 không thể sử dụng với LOGO! 8.