I/O LOGO!

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số/tương tự, ngõ ra số/tương tự (I/O) cho các hệ thống điều khiển PLC LOGO!. Chú ý: các mô-đun mở rộng cho LOGO! 8 chỉ có thể được sử dụng trên LOGO! 8 và các mô-đun mở rộng cho LOGO! 6 và 7 không thể sử dụng với LOGO! 8.

Module mở rộng 8DI/8DO LOGO! DM16 24R 6ED1055-1NB10-0BA2

LOGO! DM16 24R expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8

Module mở rộng 2AO 0-10V, 0/4-20mA 6ED1055-1MM00-0BA2

LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8

Module mở rộng 2AI -50…+200°/C Pt100/1000 6ED1055-1MD00-0BA2

LOGO! AM2 RTD expansion module, PS: 12/24 V DC, 2AI-50…+200°/C Pt100/1000 for LOGO! 8

Module mở rộng 4DI/4DO LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2

LOGO! DM8 12/24R expansion module, PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8

Module mở rộng 2 AI 0-10V, 0/4-20mA LOGO! AM2 6ED1055-1MA00-0BA2

LOGO! AM2 expansion module, PS/: 12/24 V DC, 2 AI, 0-10 V or 0/4-20 mA for LOGO! 8

Module mở rộng 4DI/4DO LOGO! DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA2

LOGO! DM8 24R expansion module, PS/I/O: 24V/24V/relay, 2 MW 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN input for LOGO! 8

Module mở rộng 8DI/8DO LOGO! DM16 230R 6ED1055-1FB10-0BA2

LOGO! DM16 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 4 MW, 8 DI/8 DO for LOGO! 8

Module mở rộng 4DI/4DO LOGO! DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA2

LOGO! DM8 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8

Module mở rộng 8DI/8DO LOGO! DM16 24 6ED1055-1CB10-0BA2

LOGO! DM16 24 expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/trans., 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8

Module mở rộng 4DI/4DO LOGO! DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA2

LOGO! DM8 24 expansion module, PS/I/O: 24V/24V/trans., 4 DI/4 DO for LOGO! 8