SIMATIC Rack PC

Rack PC

Rack PC được thiết kế để lắp đặt trong các tủ rack – phù hợp cho các ứng dụng máy chủ công nghiệp với hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao, hoạt động 24/7 cũng như bảo mật hệ thống cao hơn. Nhờ vào thiết kế tinh vi và tích hợp các chức năng chẩn đoán cũng như thông báo, chúng có tính khả dụng cao và dễ bảo trì.