HMI Unified Comfort Panel

Unified Comfort Panel

Màn hình HMI Unified Comfort thuộc dòng màn hình cảm ứng đa điểm, cao cấp; hỗ trợ nhiều chức năng nâng cao (có thể truy cập từ xa thông qua trình duyệt web). Có sẵn các kích thước màn hình thông dụng như: 7”, 10”, 12”, 15”, 19” và 22”. Thường được sử dụng kèm theo SIMATIC S7-1500, SIMATIC S7-400.