HMI Unified Comfort Panel

Unified Comfort Panel

Màn hình HMI Unified Comfort thuộc dòng màn hình cảm ứng đa điểm, cao cấp; hỗ trợ nhiều chức năng nâng cao (có thể truy cập từ xa thông qua trình duyệt web). Có sẵn các kích thước màn hình thông dụng như: 7”, 10”, 12”, 15”, 19” và 22”. Thường được sử dụng kèm theo SIMATIC S7-1500, SIMATIC S7-400.

Màn hình cảm ứng HMI 21.5” MTP2200 Unified Comfort 6AV2128-3XB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, touch operation, 21.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 18.5” MTP1900 Unified Comfort 6AV2128-3UB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, touch operation, 18.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 15.6” MTP1500 Unified Comfort 6AV2128-3QB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, touch operation, 15.6″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 12.1” MTP1200 Unified Comfort 6AV2128-3MB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1200, Unified Comfort Panel, touch operation, 12.1″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 10.1” MTP1000 Unified Comfort 6AV2128-3KB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1000, Unified Comfort Panel, touch operation, 10.1″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 7” MTP700 Unified Comfort 6AV2128-3GB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, touch operation, 7″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray