I/O ET-200Pro

I/O ET 200PRO

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O cho SIMATIC ET-200PRO (mô-đun mở rộng đầu vào sốmô-đun mở rộng đầu ra số hoặc mô-đun mở rộng đầu vào tương tựmô-đun mở rộng đầu ra tương tự thường được kết nối với các thiết bị truyền động / cảm biến).