I/O S7-400

SIMATIC S7-400

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng tín hiệu ngõ vào số/tương tự và ngõ ra số/tương tự (I/O) cho CPU PLC S7-400. Các mô-đun được thiết kế với các phiên bản khác nhau về số lượng kênh I/O, phạm vi điện áp và dòng điện, chức năng cách ly, tính năng chuẩn đoán và cảnh báo, v.v. Mô-đun I/O bao gồm:

SM 432 8AO 13bit U/I SIMATIC S7-400 6ES7432-1HF00-0AB0

SIMATIC S7-400, analog output SM 432, isolated 8 AO; resolution 13 bit, U/I

SM 421 16DI 24–60VUC SIMATIC S7-400 6ES7421-7DH00-0AB0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 24 – 60 V, alarm, diagnostics

SM 421 16DI 120/230VUC SIMATIC S7-400 6ES7421-1FH20-0AA0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 120/230V Inputs according to IEC1131-2 Type 2

SM 421 32DI 120V DC/AC SIMATIC S7-400 6ES7421-1EL00-0AA0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 32 DI; 120 V DC/AC

SM 431 16AI 16bit U/I/Resistor/ Thermocouple/Pt100 6ES7431-7QH00-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 16 AI; resolution 16 bit, U/I/ Resistor/ Thermocouple/ Pt100 , alarm, diagnostics

SM 431 8AI 16Bit Resistor/PT100/NI100 6ES7431-7KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, resistor/PT100/NI100 isolated, diagnostics alarm, 20 ms conversion time

SM 431 8 AI 16bit U/I/Thermocouple 6ES7431-7KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time

SM 431 8AI 14bit SIMATIC S7-400 6ES7431-1KF20-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/IResistor 8 AI, cycle time 0.416 ms

SM 431 8AI 14bit U/I/Resistor/ Thermocouple/Pt100 6ES7431-1KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/I/Resistor/ Thermocouple/ Pt100

SM 431 8AI 13bit U/I/Resistor 6ES7431-1KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/I/Resistor