Nguồn LOGO!

Bộ Nguồn LOGO!

Có sẵn các tùy chọn mô-đun cung cấp nguồn cho các bộ điều khiển PLC LOGO! (CPU) và các mô-đun mở rộng. Các mô-đun nguồn được thiết kế nhỏ gọn, thông minh với các phiên bản 12 V và 24 V; phạm vi nhiệt độ môi trường mở rộng từ -25 °C đến +70 °C cho phép nhiều ứng dụng bổ sung.