Nguồn LOGO!

Bộ Nguồn LOGO!

Có sẵn các tùy chọn mô-đun cung cấp nguồn cho các bộ điều khiển PLC LOGO! (CPU) và các mô-đun mở rộng. Các mô-đun nguồn được thiết kế nhỏ gọn, thông minh với các phiên bản 12 V và 24 V; phạm vi nhiệt độ môi trường mở rộng từ -25 °C đến +70 °C cho phép nhiều ứng dụng bổ sung.

Module nguồn 24VDC/4A LOGO! POWER 6EP3333-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 4 A

Module nguồn 24VDC/2.5A LOGO! POWER 6EP3332-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 2.5 A

Module nguồn 24VDC/1.3A LOGO! POWER 6EP3331-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A

Module nguồn 24VDC/0.6A LOGO! POWER 6EP3330-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 0.6 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 0.6 A

Module nguồn 15VDC/4A LOGO! POWER 6EP3322-6SB10-0AY0

LOGO!POWER 15 V / 4 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 4 A

Module nguồn 15VDC/1.9A LOGO! POWER 6EP3321-6SB10-0AY0

LOGO!POWER 15 V / 1.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 15 V / 1.9 A

Module nguồn 12VDC/4.5A LOGO! POWER 6EP3322-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 4.5 A Regulated power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 4.5 A

Module nguồn 12VDC/1.9A LOGO! POWER 6EP3321-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 1.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 1.9 A

Module nguồn 12VDC/0.9A LOGO! POWER 6EP3320-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 12 V / 0.9 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 12 V DC/ 0.9 A

Module nguồn 5VDC/6.3A LOGO! POWER 6EP3311-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 5 V / 6.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 5 V DC / 6.3 A