Module truyền thông S7-400

SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-400 có hai giao diện giao tiếp, truyền thông khác nhau: tiêu chuẩn (MPI tích hợp trong CPU) và hiệu suất cao (RS232, RS422, RS485, PROFIBUS, Industrial Ethernet).