SIMATIC IFP1900

SIMATIC Industrial Flat Panel PRO

IFP1900 là màn hình phẳng công nghiệp (Industrial Flat Panels) được hãng Siemens sản xuất và phát triển với thương hiệu Simatic. IFP1900 được phân thành 2 loại màn hình: cảm ứng đơn điểm & đa điểm với kích thước vùng hiển thị 19 inch, có độ phân giải 1366×768 / 1920×1080 pixel.

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 PRO 6AV7466-6MA01-0AA0

SIMATIC IFP1900 PRO Full HD Flat Panel 19″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements, 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA16-2NA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, with operator control, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA15-2NA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA14-2NA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant stand, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA16-2AA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, with operator control, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA15-2AA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 PRO 6AV7863-6MA14-2AA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant stand, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 PRO 6AV7466-6MA02-0AA0

SIMATIC IFP1900 PRO Full HD Flat Panel 19″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for support arm and expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 6AV7863-6MA10-2AA0

SIMATIC IFP1900 V2 Extended, 19 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, built-in unit, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 V2 6AV7863-6MA00-2AA0

SIMATIC IFP1900 V2, 19″ multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, built-in unit, for 24 V DC, display port/DVI interface, including DP/USB cable 1.8 m, on the rear USB, standard design