WinCC V7

WinCC V7

SIMATIC WinCC V7 (SCADA) là phần mềm điều khiển và giám sát vận hành trên máy tính PC để hiển thị và vận hành các dây chuyền, quy trình sản xuất, máy móc và nhà máy trong tất cả các lĩnh vực – từ trạm đơn giản một người dùng đến các hệ thống phân tán đa người dùng với các máy chủ dự phòng và các giải pháp giám sát từ xa thông qua giao diện web.

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 262144 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BL07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 153600 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BK07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 102400 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BJ07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 65536 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BF07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 2048 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BE07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 512 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BD07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 128 PowerTags DVD + USB 6AV6381-2BC07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB).

WinCC Runtime Client V7.5 SP2 DVD + USB 6AV6381-2CA07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RT Client V7.5 SP2 runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (2x DVD + 1x USB).

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 262144 PowerTags Download 6AV6381-2BL07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery.

WinCC System Software V7.5 SP2 RT 153600 PowerTags Download 6AV6381-2BK07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery.