WinCC V7

WinCC V7

SIMATIC WinCC V7 (SCADA) là phần mềm điều khiển và giám sát vận hành trên máy tính PC để hiển thị và vận hành các dây chuyền, quy trình sản xuất, máy móc và nhà máy trong tất cả các lĩnh vực – từ trạm đơn giản một người dùng đến các hệ thống phân tán đa người dùng với các máy chủ dự phòng và các giải pháp giám sát từ xa thông qua giao diện web.