Màn hình công nghiệp

Siemens Industry

Cung cấp các loại màn hình đạt chuẩn công nghiệp với đa dạng chủng loại: không cảm ứng & cảm ứng (cảm ứng đơn điểm và cảm ứng đa điểm) với đa dạng kích thước từ 4 inch đến 32 inch. Màn hình công nghiệp thường được sử dụng kết hợp với IPC, PLC, DDC, RTU, .v.v. Trong đó:

Màn hình cảm ứng HMI 21.5” MTP2200 Unified Comfort 6AV2128-3XB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, touch operation, 21.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 18.5” MTP1900 Unified Comfort 6AV2128-3UB06-0AX0

SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, touch operation, 18.5″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Basic 6AV2143-6JB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 PRO 6AV7466-6MA01-0AA0

SIMATIC IFP1900 PRO Full HD Flat Panel 19″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements, 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 PRO 6AV6646-1BD22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 PRO 6AV6646-1BD18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5 etc. standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 PRO 6AV6646-1BD15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 PRO 6AV6646-1BC22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm without expansion elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 PRO 6AV6646-1BC18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5 etc. standard design, prepared for support arm without expansion elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 PRO 6AV6646-1BC15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm without expansion elements