SIMATIC IFP2200

SIMATIC Industrial Flat Panel PRO

IFP2200 là màn hình phẳng công nghiệp (Industrial Flat Panel) với kích thước 22 inch được hãng Siemens sản xuất và phát triển mang thương hiệu Simatic. IFP2200 được phân thành hai loại màn hình: màn hình cảm ứng đơn điểm và màn hình cảm ứng đa điểm, với độ phân giải 1920 x 1080 pixel.

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 V2 PRO 6AV7863-4MA16-2NA0

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, with operator control, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 V2 PRO 6AV7863-4MA15-2NA0

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 V2 PRO 6AV7863-4MA14-2NA0

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant stand, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 V2 PRO 6AV7863-4MA16-2AA0

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, with operator control, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 V2 PRO 6AV7863-4MA15-2AA0

SIMATIC IFP2200 V2 PRO, 22 multi-touch display (16:9) with 1920×1080 pixel resolution, PRO variant support arm, for 24 V DC, DisplayPort, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 PRO 6AV7466-8MA02-0AA0

SIMATIC IFP2200 pro Flat Panel 22″ display (16:9), Multitouch, Full HD resolution, prepared for support arm and expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC display port, IP65, Fully enclosed, Ethernet monitor

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 PRO 6AV7466-8MA01-0AA0

SIMATIC IFP2200 pro Flat Panel 22″ display (16:9), Multitouch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, Fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 6AV7466-8MA10-0AX0

SIMATIC IFP2200, Flat Panel 22″ display (16: 9), Multitouch, symmetrical frame, Extended version up to 30 m, 1920×1080 pixels, for 24 V DC, Display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình công nghiệp cảm ứng 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 6AV7863-4TA00-0AA0

SIMATIC IFP2200 Flat Panel 22″ display (16: 9), Touch, Standard up to 5 m, 1920x 1080 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC và 100-240VAC IFP2200 6AV7863-4MB10-0AA0

SIMATIC IFP2200 Flat Panel 22″ display (16: 9), Multitouch, Extended version up to 30 m, 1920x 1080 pixels, for 24 V DC and 100-240 V AC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m