SIMATIC PLC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

Cung cấp hệ thống điều khiển có thể lập trình CPU ET 200SP (PLC) dành cho các ứng dụng có quy mô điều khiển nhỏ và vừa; đáp ứng các nhu cầu điều khiển phân tán (điều khiển từ xa).