SIMATIC IPC647E

IPC647E là dòng máy tính công nghiệp (IPC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC647E phù hợp cho các nhà sản xuất máy móc, xây dựng nhà máy và nhà chế tạo tủ điều khiển trên nền tảng máy tính với hiệu suất cao, cực kỳ linh hoạt: làm máy chủ, xử lý hình ảnh cao cấp, đo lường, điều khiển, thu thập và quản lý dữ liệu, .v.v.